ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧

FAN ( First Alert News ) ជា​សារ​ព័ត៌​មាន​ឯក​រាជ្យ អព្យា​ក្រិត្យ និង​បម្រើ​ផល​​ប្រយោជន៍​​ដល់​មហា​ជន​ទូទៅ ដោយ​មិន​ប្រ​កាន់​និន្នា​ការ វណ្ណៈ ឬ​ពណ៌​សម្បុរ​ឡើយ។ FAN មានអ្នកចូលអានប្រមាណជិត១៥០០០០ នាក់ ក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងរយៈពេលប្រមាណជិត៤ខែកន្លងមក។

សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ដែលចង់សាកល្បងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយសារព័ត៌មានFAN  សូមទាក់ទងមកការិយាល័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ (០)៦៩ ៦៣៣ ៨៥៣

អ៊ីម៉ែល៖ advertisements@fankhmer.com


សូមតាមដាន និងអានព័ត៌មានFANតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 

លើហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/FANKHMERNEWS

គេហទំព័រ: https://www.fankhmer.com


menu
menu