ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាមានគម្រោងបង្ហោះប្រព័ន្ឋផ្កាយរណប

ថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ២០១៦ | ម៉ោង ១៧:២៦ | ដោយ៖ វីរះ​​ យុទ្ឋ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែនស្នើរអោយលោក គិត ម៉េងដែលសេដ្ឋីទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ឋសោទស្សន៍នៅធ្វើការពិចារណាក្នុងកា...

menu
menu