ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧
ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង​ពីរ និង​ក្លិប​អ្នកកាសែត​បាន​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកសារព័ត៌មាន​ជាង​១០០​នាក់​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​

ថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា ២០១៧ | ម៉ោង ១១:៤៨ | ដោយ៖ សារព័ត៌មានហ្វេន

​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​បី នៃ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ និង​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ប្រកាស​រួម​ស្តីពី​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ប្រព័ន្...

menu
menu