ថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧

FAN ( First Alert News ) ជា​សារ​ព័ត៌​មាន​ឯក​រាជ្យ អព្យា​ក្រិត្យ និង​បម្រើ​ផល​​ប្រយោជន៍​​ដល់​មហា​ជន​ទូទៅ ដោយ​មិន​ប្រ​កាន់​និន្នា​ការ វណ្ណៈ ឬ​ពណ៌​សម្បុរ​ឡើយ។ FAN បង្កើត​ឡើង ដោយ​ក្រុម​អ្នកកា​សែត ដែល​ស្រ​ឡាញ់ និង​គោរព​នូវវិជ្ជាជីវៈ​សារ​ព័ត៌​មាន។ អ្នក​កា​សែត​មួយ​ក្រុម​នេះ បានឆ្លង​កាត់ និង​ប្រ​កប​អា​ជីព​ក្នុង​វិស័យ​សារ​ព័ត៌​មាន​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ ក្នុង​ការ​ងារ​រាជការ បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិល ការ​ងារ​នៅ​កា​សែត​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ សារ​ព័ត៌​មានអេឡិច​ត្រូ​និក ទី​ភ្នាក់​ងារ​សារ​ព័ត៌​មាន​បរទេស វិទ្យុ និង​នៅ​ទូរ​ទស្សន៍។ 

FAN មានអ្នកចូលអានប្រមាណជិត១៥០០០០ នាក់ ក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងរយៈពេលប្រមាណជិត៤ខែកន្លងមក។ FAN មានប្រព័ន្អទាងទងដូចតទៅនេះ៖

ការិយាល័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ (០)៦៩ ៦៣៣ ៨៥៣

អ៊ីម៉ែល៖ advertisements@fankhmer.com

ការិយាល័យការីនិពន្ធ

អ៊ីម៉ែល៖ newsroom@fankhmer.com

ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងព័ត៌មានទូទៅ

អ៊ីម៉ែល៖ info@fankhmer.com


សូមតាមដានសារព័ត៌មាន FAN ៖

លើហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/FANKHMERNEWS

គេហទំព័រ: https://www.fankhmer.com


menu
menu